måndag 25 januari 2010

kultursystem

Entreprenörskap och konst har debatterats flitigt under några år. Jag är själv ambivalent. När jag ser på frågan som utövande konstnär i en traditionell mening tycker jag tanken på ett marknadstänkande inom konsten är motbjudande. För att bli en framgångsrik entreprenör skall man förvisso vara kreativ, risktagande och nyskapande. Allt som en konstnär förväntas vara. Men en entreprenör skall också kunna läsa av marknaden och snabbt anpassa sin produkt efter behov och intresse. Med ett marknadstänkande försvinner lätt det sexiga med konst.

Men när jag ser på konst som en del av ett samhällsbehov letar sig entreprenörskänslan raskt tillbaka och nyttoperspektivets radikala visioner knäcker all skepticism. Visst kan man bygga en skön värld med kreativ konst som flyter och lyfter lite var konstentreprenören önskar snarare än var marknaden vill ha den fast förankrad. (Läs ekonomisk eftermarknad som gallerier, auktionsbyråer och museer.)

Att Västra Götalandsregionen är Sveriges ledande kulturregion känns, syns och märks på många sätt. Regionens fokus med bland annat näringsutveckling av kultursektorn tycker jag är spännande. Gerlesborgsskolan deltar i programmet med ett förstudieprojekt Kultursystem Bottna/Gerlesborg. Lokala konst och kulturutövare i samverkan för att hitta former för ett gemensamt strategibygge. Projektet i form av workshops lett av Catharina Göransson i samarbete med Coopanion företagsutveckling ”tävlar” mot sju andra projekt. Läs mer om regionens prioriterade område om näringsutveckling av kultursektorn.


http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/Prioriterade-omraden/Naringsutveckling-av-kultursektorn/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar