onsdag 1 december 2010

doppvärmare för kulturen

i dag halvtidsavstämning av våra regionala uppdrag. Västra Götalandsregionen är i en klass för sig när det gäller att satsa skattemedel på kulturen. Regionen har också intresse av hur vi uppdragstagare upplever våra uppdrag och hur vi förvaltar förtroendet att omsätta ekonomiska medel till kulturella upplevelser och livsvärden. Jag har kanske skrivit det förut men jag uppskattar verkligen regionens verktyg vi har tillhanda för att mäta och värdera uppdragen. Sätter man till en doppvärmare i grytan bör man också sätta dit en temperaturmätare, antingen blir soppan för kall och oätbar eller så blir den kanske för varm och på så sätt också oätbar. Det handlar inte alls om lagomperspektivet, utan det handlar snarare om effektivitet. I ett överhettat stödsystem hinner ingen fånga upp den energi som frigörs. Samma sak gäller om man går in med för lite pengar. Kunskap och energi finns där men de går inte att frigöra något på grund av för små resurser. 
Att växa är en förutsättning i många branscher. Men hur är det med kulturen, kan den få växtverk, bygger vi system som skapar fiktiva värden med fiktiva mottagare och fiktiva kulturkonsumenter. Indikatorer och mätbara värden känner av detta. Några blir säkert oroliga när kulturen skall värderas i kvantitetstänkande men jag ser enbart fördelar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar