måndag 9 maj 2011

studierektorstjänsten - uppdatering för oroliga sökanden

i morgon tisdag den 10 maj har sakkunniggruppen för studierektorstjänsten sitt första möte. Gruppens arbetsmetod är att vardera 4 sakkunniga vaskar fram ca 5 max 10 sökande som presenteras inom gruppen. Därefter diskuteras förslagen och en lista med 5-7 personer kallas till intervju i slutet av maj. I den första intervjuomgången hörs den stora gruppen sökande av 2 i sakkunniggruppen. Därefter återkallas ca 3 sökande för slutintervju i juni. Så går det till och ni som hört av er och undrar hur det går, ha tålamod... och tack för alla bra ansökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar