lördag 16 november 2013

Lex Anna


Det är verkligen inte ofta man genom medierna får en anledning att vara stolt över att vara konstnär. Men när Anna Odell får en sådan gigantisk upprättelse så blir man i hjärtats djup stolt över de som står upprätt i kritiken om konstens förutsättningar och väsen. Vad David Eberhard 2009 framförallt lyckades med var konststycket att få med en överraskande stor grupp goda samhällsmedborgare att i kör deklarera hur avskyvärt det är när våra gemensamma resurser utnyttjas otillbörligt.
(Och för att inte tala om hur väl alla vet vad som är konst och inte.) Den mobb jag pratar om borde i dag som straff betala ett extra skattetillägg (där tycks det svida mest) som skall gå till en fond, förslagsvis kallad Lex Anna. Fondens syfte kanske i Odells namn borde vara att stödja de som utsätts för kränkningar och mobbing på skolor och arbetsplatser. Men jag tror kanske att ett mer precist syfte är att lagstadga individens skyldighet att kritisera missförhållanden som direkt eller indirekt kan påverka människors framtida hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar