söndag 18 april 2010

stress -förslag till problemlösning

stress är ju ett välformulerat och känt välfärdsproblem. Om du mot förmodan behöver ett råd att dämpa dina akuta stressymptom vill jag rekommendera Bohusläns hällristningar. Tossene, Kville och Tanum är de mest hällristningstäta områdena i Sverige. I Tossene har man inventerat 70 000 hällristningar och man är inte färdig ännu, frågan är väl om man någonsin blir färdig. Jag visste inte och är förtjust i att man i en inventering förhåller sig charmerande sakligt objektivt till arbetet. Allt skall med, även sjömännens ristningar på 1800 -talet och uppenbarligen sentillkomna förfalskningar från 1900-talet. När det mesta rämnar och tiden inte räcker till skall man omedelbums ta på gummistövlarna och ge sig ut på hällristningssafari. Det lär finnas få saker som kan få en att känna större närvaro till förgänglighet och tidens flykt än en dos magiska hällristningar. Budgetuppföljning, avtal- och fackförhandling, även katastofer som vulkanutbrott och jordskred, det mesta av dagsaktuella problem sopas lättsamt bort av skålgropar, långskepp och soltecken. Vad är meningen med att känna att man inte räcker till när man lätt konstaterar att det man gör inte består speciellt länge i mannaminnet. Än mindre att det man gör är av större vikt längre tid än det tar att tänka igenom problemen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar