torsdag 17 juni 2010

grunden till ett kultursystem

Under början av 1800-talet började västsvenska bönder odla spannmål för export till England. I Tanum och Kville socknar odlades bl a havre, som skeppades ut via kustsamhällena. Spannmålshandlaren Anders Gerle från Hisingen köpte år 1823 Råholmen vid Bottnafjorden, som bas för sin handel i norra Bohuslän. I början av 1830-talet flyttas en mangårdsbyggnad från Hisingen till Råholmen.
Det första stora magasinet uppförs år 1838. Det andra står klart 1883. Under protester från prästen i Bottna bytte Gerle namnet på gården från Råholmen till Gerlesborg. Gerlesborgs gård blev en av förebilderna i Emelie Flygare-Carléns roman 'Ett köpmanshus i skärgården'. Spannmålshandeln upphörde 1951, men mangårdsbyggnad och magasin står ännu kvar söder om konstskolan. Från Gerlesborg skeppades även produkter från stenindustrin i trakten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar