söndag 7 november 2010

kulturkonsumenternas betalningsvilja

Vi har diskuterat betalningsklimatet i vår ledningsgrupp för kultursystem Bottna/Gerlesborg. Det vi reflekterar över är att det i lokalsamhället finns en generellt låg betalningsvilja för kultur. Man vill gärna vara kulturellt aktiv, man engagerar sig för den lokala kulturen och är ofta själv kulturproducent. Men när det kommer till att betala för sin kulturupplevelse eller delaktighet är det i bland lite trögt. Vad är det? Vi är medvetna om värdet av lokalproducerad mat och betalar extra för den, men vi verkar tycka lokalproducerad kultur skall vara gratis. Till viss del handlar det kanske om att kulturen är så påtaglig och närvarande, nått givet och självklart. 
Trubaduren och kulturentreprenören Rebell Robert som spelat i tunnelbanan i över tjugo år berättar att folk blivit betydligt mer generösare på senare år, och det är framförallt den yngre publiken som betalar för den och inte som man kan tro punkgeneration. Ok, tänker jag. Det är alltså en generationsfråga. Jag misstänkte det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar