lördag 3 november 2012

gruppdiskussion på Konstnärsnämnden

heldag med Konstnärsnämnden om Jämställdhet, konstnärliga kvaliteter, geografisk och åldersmässig spridning, mångfald i konstnärliga uttryck samt etnisk och kulturell mångfald. Intressant att träffa de olika arbetsgrupperna och diskutera hur de angriper dessa gemensamma frågeställningar.
Och vad är då kvalitet utifrån Konstnärsnämndens uppdrag och mål? Det är lätt att fastna i en (1) sorts kvalitetsbegrepp. Det finns många och de är jämförbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar