lördag 3 november 2012

misfits meets fits


Alla kan inte passa in och några missanpassade kanske passar bra tillsammans med de mer anpassade. Man kanske också kan se det som att ena parten skyddar den andra, i ett sunt sammanhang finns det plats, och behov av alla delar. Kontraster är också viktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar