fredag 14 december 2012

allmänna opinionen

vad är den allmänna opinionen? Ett uttryck som står för merparten av omdömen kring en specifik fråga. En generaliseringsmodell kan man kanske säga. Media är i frågan dragande och skapar genom positiv eller negativ ordning utslag för den allmänna opinionen. Hursomhelst så drog ett par skribenter genom skarpa fördömanden ner von Hausswolffs utställning på Martin Bryder gallery i avgrunden. Stängt på grund av medial påverkan och total tystnad från konstnären.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar