tisdag 12 mars 2013

PARIS - MARCHÉ DU MONDE


Kriget har medfört en omvälvning av alla ekonomiska förhållanden. Säljare och köpare se sig nödsakade att övergiva sina gamla metoder och utföra sina handelsföretag på ett mera rationellt sätt och i större skala för att spara tid, besvär och utgifter.
För att uppnå detta mål är det nödvändigt att:
1.     Förminska tidsutdräkten för kommunikationerna.
2.     Underlätta förbindelserna mellan Säljare og Köpare.
Detta nödvändiggör en verklig revolution inom nuvarande handelsförhållanden och kan endast uppnås genom användandet av grundprinciperna för ekonomi och handelsvetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar