fredag 19 mars 2010

chefsmöte - Jihad Jane

Chefsmöte. Omorganisation. Budgetuppföljning. Nyckeltal. (åter igen)-kostnadsfördelningsnycklar. Thordénstiftelsesansökan -Kicki vs Arne. MBL och LAS. Försäkringsmäklar -Tony. Fastighetsmäklar -Lars-Erik. Rektor Per och Förvaltningschef Lennart. Veckan har varit fullständigt lyckad. Jag börjar väl med mitt livs första regionala chefsmöte. Claes Borgström berättade med förträfflig självklarhet om sin tid (2000-2007) på Jämo. ”Män har också rättigheter”, ”Den kvinna som vill vara som en man har inga ambitioner”. Men det var väldigt väldigt bra, tog dessvärre inga anteckningar. Därefter en timme om tillgänglighet för alla. I VGR finns 250 000 personer med ett varaktigt och permanent handikapp. Det Goda Livet- för alla. Aktiva och delaktiga medborgare. Ronnie Hallgren. Jösses vilken entertainer! Om Stadsteaterns mångfaldsplan. Återigen mycket mycket bra -men inga anteckningar. Vanja Hermele. Kvalitetsbegreppet / arvet / ta ansvar (undvika ansvar) samt mantrat –Det är redan jämställt. Grupparbete med Vanja och Claes. Diskussion om vad kvalitet är och hur det, utifrån mångfaldstanken, hindrar integration och jämställdhet. Samtidig i en annan del av världen Jihad Jane!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar