söndag 21 mars 2010

kalla krigets estetik

när jag gick på konsthögskolan i början av nittiotalet hade vi tillgång till den övergivna militäranläggningen under Skeppsholmen. Vi använde några rum till lager för material och skulpturer. Man kunde förutom föra in eget material föra ut annans material, allt från rysk 1940 -tals elektronik till "bra-att-ha" järnkonstruktioner och trycksaksmaterial från en mörk och dunkel omvärldsanalys. På Kaolin (Hornsgatspuckeln) hittar jag samma rationella estetik i Thorleif Johansens installation - Frukost i det gröna "Allegori över konsthantverket".


Spröd benporslin som molotovcocktail.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar