tisdag 2 mars 2010

Bottna/Gerlesborg kultursystemI gudsförgätna Gerlesborg känner man en stor närhet till granitens värdighet och havets ständiga suckande. Lilla dalen med saltängen direkt öster om skolan innehåller i dag minst en halv miljon kubikmeter snö som om någon vecka skall förvandlas till vatten vilket om naturlagarna fortfarande gäller kommer att forsa förbi lilla ateljén. Om denna omvandling från fast till flytande inte sker successivt kan vi sätta hummertinor i ateljén.
Mitt i denna försumbara naturkatastrof har vi genom en tvåmånaders process förfärdigat en ansökan till regionen om utvecklingsstöd för samverkan mellan enskilda kulturutövare, konstnärsgrupper med flera aktiva konstnärer i lokalsamhället Bottna/Gerlesborg. När jag tittar ut från kontoret tror jag ibland att man är ensammast i världen... men om jag sträcker ut handen har jag:

ateljebengtson Galleri Bjällane 4 Bohusläns Byggnads Cultur Bohusläns kammarkör Bottna LandArt c/o KonstnärscentrumVäst Bottnafjordens inköpsförening Bottna kulturfestivalförening Botnik Studios Café Olivia c/o Sofie Berglund Centrum för scenisk rörelse och eget skapande Ekocentrum Göteborg Eurekaprojektet Sotenäs Föreningen allmogebåtar IT-utredningen KOLT Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän Mahila Aur Embroidery Club c/o Täcklebo Mibudo dance and landscape Naturskyddsföreningen Noaks resurskooperativ NTA/Nordic Textile Art Skärkälls eko- och ateljéby Uttryckslabbet

-på en armlängds avstånd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar