torsdag 24 januari 2013

debatt om Iaspis II

"Att direktörens förslag till styrelse och fond bereds i myndighetens ledning innan de läggs fram för beslut beskrivs i artikeln som ett problem, men är en självklarhet inom alla myndigheter. Ledningen är ansvarig för att de beslut som ligger inom uppdraget kan hanteras inom nämndens resurser och inte bryter mot någon förordning. Det är en del av den demokratiska ordningen. Ärenden ska enligt förvaltningslagen beredas före beslut och det är myndighetens kansli som ansvarar för att så sker. Den här ordningen är speciellt viktig då vi vill ha kvar en Iaspisdirektör vars kompetens först och främst är konstnärlig. Det har vid ett fåtal tillfällen sedan 1996 hänt att förslag till satsningar inte fått stöd i fonden."
 
Det är nog ett bra svar Konstnärsnämndens ansvariga tjänsteman och ordföranden formulerade i repliken på konstnärernas upprop om Iaspis. Även om det som kallas "...beskrivs i artikeln som ett problem", snarare beskrevs som censur i uppropet. För att få någon redan på om det handlar om ekonomistyrning eller om det är frågan om censur måste de med sakkunskap lägga fram förtydligande exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar