måndag 7 januari 2013

Kritik mot Arkitekturmuseet

Chefer måste tåla kritik utan att blåsa omkull alltför lättvindigt. Chefer måste även kunna utsätta sig för kritik och handlingskraftigt föra en till synes kontroversiell linje. Men en chef måste även vara självkritisk och lyhörd. Arkitekturmuseets nuvarande chef Lena Rahoult tillhör en av de mest sågade kulturinstitutionscheferna just för tillfället. Jag undrar hur länge hon stillasittande kan hålla färgen och jobba vidare med sitt (omöjliga) uppdrag från kulturdepartementet. Nu är de flesta kritiker så hänsynstagande att man skyller på Kulturdepartementet och det vidgade uppdrag man ålagt Arkitekturmuseet.
När Rådet för arkitektur, form och design lämnade sin rapport om hur en befintlig institution kunde öka förståelsen för design och arkitekturfrågor i samhället reagerade remissinstanserna i princip enhälligt och framförde med all tydlighet sina farhågor om förslaget. Regeringen drev dock igenom förslaget och påförde Arkitekturmuseet uppdraget att införliva området design till verksamheten. Till ny chef för verksamheten utsågs Rahoult, handplockad från Designarkivet i Pukeberg.
Min flyktiga summering ovan är långt ifrån någon nyhet. Men kritiken blir allt mer fokuserad och tydlig. Dennis Dahlqvist går som vanligt ut med en långkrok och håvar in, men denna gång inte helt utan klarsynt retorik. Länk till TÄLTTANTEN 2.0
På nätsidan för Sveriges Arkitekter (augusti 2012 Länk:http://www.arkitekt.se/s74006) skrev Hedvig Hedqvist, Lis Hogdal, Eva Rudberg, Rebecka Tarschys och Karin Winter en sammanfattande debattartikel där man med en portion finlir sågar verksamheten. Samma kvintett har på bloggen annoarkitektura på ett exemplariskt sätt sammanfattat den senaste tidens kritik mot Lena Rahoult, departementet och Arkitekturmuseet. Nu är man inte längre hänsynstagande utan nu talar man äntligen klarspråk; Avgå, ge museet en ny ledning!

Tillägg och rättelse 20130111. Vem som ligger bakom bloggen annoarkitektura är oklart och troligtvis inte kvintetten som jag nämner ovan. Kanske är det Arkitekturmuseets Nya vänner?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar