söndag 13 januari 2013

Galleri Lars Bohman 100% mediebevakad

Hur står det till med dagspressens oberoende? Hur kan Galleri Lars Bohman gång efter varannan producera utställningar som innan vernissage ger helsidor i DN, SVD och Dagens Industri? Vad gör detta galleri mer intressant att bevaka än andra likvärdiga gallerier? Är jag ensam att tro att journalisterna är för lata och i grunden ointresserad av att söka ett snäpp djupare i pressreleaseskörden, eller handlar det om total brist på kunskap inom bevakningsområdet? Eller kan det vara så att Maria Miesenbergers uranoxid är en så pass fantastisk trigger att det självklart är en förstasida och helsidesuppslag i våra största dagstidningar? Jag må vara en aningen naiv kring hur medialobbyn fungerar, men likväl vill man som intresserad kulturutbudskonsument inte bli betraktad som en idiot.

Tillägg efter ett frågande mejl. 
Inlägget handlar om hur lättmanipulerad media är och hur synbart enkelt det är att "köpa" sig medialt utrymme. Det finns inget i inlägget som är kritiskt mot Misenberger eller hennes konst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar