onsdag 16 januari 2013

upprop för IASPIS

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/direktoren-styrs-av-censur-och-byrakrati

Uppropet kommer sig av att flera av Iaspisdirektörerna under lång tid uttryckt oro över hur deras arbetssituation kringgärdas av toppstyrd byråkrati. I en institution som Iaspis kan denna begränsade rörelsefrihet tynga en redan svår position. Direktörsposten är ett begränsat förordnande om tre år och kraven och synlighet gör att direktören har att tampas med höga externa såväl som interna krav på effektivitet och kreativitet. Bildkonstnärsfonden och dess styrelse är iaspisdirektörens överordnade och beslutande organ. Iaspisdirektören är föredragande och operativ tjänsteman. Om det stämmer det som nu framställs i uppropet, att Konstnärsnämndens kanslichef kräver full insyn samt i förevisat fall även förhindrat förslag att komma till Bildkonstnärsfonden och Iaspisdelegations kännedom är det, som jag ser det, ett formellt fel. Jag säger inte att detta har skett, men misstanken finns och det är nu bra om kanslichef Ann Larsson får tillfälle att förtydliga och svara på uppropet. 
Under min tid som ledamot i Bildkonstnärsfonden arbetade jag inte i Iaspisdelegationen och har inte sakkunskap i frågan. Men som konstnär är jag lojal med mina kollegor som författat uppropet och att signera uppropet är en självklarhet för mig.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar