torsdag 27 maj 2010

kostnadsfördelning

budgetarbete är charmerande. Det är nog en lycka att man är uppväxt med en matte som till största delen handlade om fördelning av frukter. Om Bengt får en banan och Kjell 30 bananer, Bengt äter inte bananer och var tredje banan i Kjells klase var dålig och måste slängas...Kjell älskar bananer och äter dessa hela tiden.
Gerlesborgsskolan är ett relativt komplext bygge med flera olika enheter med egna intäkter och egna utgifter. Därtill finns ett rätt stort bananplantage som kallas drift och underhåll. Kjell vill inte själv stå för all gödsel till plantaget utan vill att även Bengt skall vara med att betala. Problemet är att Bengt inte gillar bananer och vill inte kännas vid denna kostnad. Bengt och Kjell är gifta med varandra och har en familj som äter många bananer. Hur mycket gödsel skall då Bengt vara med och betala? Så sitter jag hela dagarna... och fördelar bananer, äpplen och päron.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar