tisdag 11 maj 2010

studiebesök hos Ivan del II

att enkelt förklara Ivan Stüffes livsverk bör man undvika. Men att bara visa bilder på hans verk är också att förringa hans arbete. En väg att närma sig Stüffe är att saxa Erik Hermelin från Wikipedia.

"Det var på S:t Lars sjukhus Hermelin översatte verk från latin, tyska och persiska av bland andra Attar, Jalal al-din Rumi, Jacob Böhme, Emmanuel Swedenborg, poeten Omar Khayyam (Rubaiyat), Shaikh Sa'di, Firdausi och Sana'i.
Hermelins mystika tolkning av Bibeln och Koranen var att den mänskliga "personligheten" är intet och Gud allt. Syftet med hans översättningar var att de skulle tina upp "vår frusna tankeförmåga" och "sätta hjertats vågor i svallning". Härigenom skulle människan bli mänskligare. Hermelin menade, som han skriver i ett brev till ett tryckeri i Lund, att hans översättningar tjänade ett praktiskt syfte; genom läsningen skulle man "komma äntligen från sounds to things, från sken till verklighet".

Stüffe är mycket mån om sin Hermelinsamling. Och vem skulle inte vara det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar