måndag 3 maj 2010

trubbigt verktyg

hur kvalitetsbedömer man en eftergymnasial utbildning som utbildar i konst? Jag, våra konkurrenter och vår tillsynsmyndighet famlar i luften... ett trubbigt verktyg baserar sig på antalet platser våra studenter erövrar på högskolorna. Ett problematiserande faktum är att inte alla söker till högskolan efter att de har gått klart den yrkesförberedande skolan. Ett annat faktum är att flera jobbar i ett eller flera år i egen ateljé för att därefter söka och komma in på högskolan. Hur räknar man? Skall man införa återrapporteringsplikt upp till fem år efter avslutande eftergymnasial utbildning? En annan fråga är om alla högskolor skall värderas lika eller kan man tänka sig att Kungliga Konsthögskolan i  Stockholm värderas 1,5 ggr högre än konsthögskolan i Trondheim? (som ligger så kallt norrut) Ett annat problem är hur kandidat vs. magisterutbildningarna värderas, samt snart även forskarplatserna. Hursomhelst så kan Gerlesborgsskolan detta läsår vara stolt över antalet platser som vår studenter erövrar på högskolorna i Europa. Uppräkning kommer när alla svar är inkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar