tisdag 8 april 2014

Temalekpark Pelle Svanslös värld


KULTURHISTORISKT INTRESSANTA PARKER OCH PROMENADER
"De parker och promenader som tas upp här är valda för att de är tidstypiska representanter för sin tids stilideal... kulturhistoriska kvaliteter i parkerna ska tas till vara." 
KULTURHISTORISKA PARKER
Mål:
Uppsala ska vara en kommun där olika tiders avtryck och ideal ska kunna avläsas i parkerna.
Riktlinjer:
Höj medvetenheten om parkernas roll i den historiska stadsbilden. (KTN)
Ta tillvara kulturhistoriska kvaliteter i parkerna. (GSN)
Gestalta nya parker för framtidens kulturarv. (GSN)
Citat ovan från Uppsalas parkplan.


Carolinaparken (Engelska parken)
1805/1820-tal. Sveriges första offentliga park. Beslutet om att avsätta marken till stadsbornas förlustelse togs 1805 men på grund av stadsbranden 1809 på börjades anläggningen först på 1820-talet. Lindallén tillhör Uppsalas äldsta parkträd. 

Visst är det positivt att konstnärer får arbetstillfällen. Men däremot kan jag se stora problem i att man i denna fantastiska och tidstypiska park anlägger en kitchlekpark med Pelle Svanslös som huvudperson. Varför skall inte gubbar och gummor ostört kunna ta en promenad till kyrkogården utan en galen hoper tjoande ungar skall virvla runt och föra väsen. Att rusta upp en lekpark är en sak. Men att förstöra Sveriges första offentliga och tillika en mycket vacker park är en betydligt mer allvarlig sak.
Varsomhelst annars men inte på den platsen!

Läs mer här: