fredag 22 januari 2016

..något om samtidens boningar.

”Arkitekturen har inte varit sig själv sedan man upphörde med att bygga lönngångar. Ingen är herre i sitt hus om han inte kan lämna det osedd. Att liksom en konung av Mallorca, den olycksfödde Jaume, nödgas fly från sitt belägrade slott via latrinerna, är inte bara genant; det är dålig arkitektur. En golvlucka under mattan, tapetdörrar som glider åt sidan för en tryckning av handflatan, vindeltrappor i muren, det är fina saker. Fällor och skottgluggar är ett mer elakartat utslag av hemtrevnadsmanin. Det kan medges att jag vid inflyttningen i ett hus genast inventerar dess taktiska möjligheter – var mura in bordssilvret, hur ta sig upp på taket, var anbringa krokar för repstegarna, varifrån bestryka trappan med kpist, armborst, nickhake, blåsrör?”

Lorenz Torbjörn Gustaf Gunnar von Numers, född 25 januari 1913 i Åbo, död 19 juli 1994 i Angers i Frankrike