lördag 17 oktober 2015

Super Deco


Månsén Arkitekters har ett förslag om 3D utskrivna stereotypa människofigurer till det som kanske kommer att kallas Regionens hus i Uppsala. Reliefen skall dekorera fasaderna på Eldaren, huset mitt i stan ett stenkast från centralen. Huset är inte vilket hus som helst i Uppsala utan här kommer landstingsledningen med politiker och tjänstemän att arbeta under minst 30 år. Stilen Månséns själv kommit på kallas Super Deco och bygger på att man vill skapa en samtida ornamentik med hjälp av digital teknik. Ornamentiken med människor i rörelse är inspirerad av den engelska fotografen Eadweard Muybridges (1830-1904). Muybridges är mest känd för att vara den som bevisade att en häst faktiskt har alla hovar i luften vid ett visst ögonblick. ”Beviset” framkom genom teknisk fotografi som Muybridges utvecklade. Problemet med dessa 3D utskrifter är att de till stor del använder sig av konstens etablerade uttrycksmedel visuellt såväl som tekniskt och stilistiskt. Om utsmyckningen blir misstagen som konst kan projektet anses katastrofalt. Att återinföra ornamentiken i arkitekturen med hjälp av 3D utskrifter kanske kan anses intressant. När ornamentiken förra gången var en populär del av arkitekturen så fanns det kunniga hantverkare och konstnärer vars kunskap uttrycket vilade. Att som Månsén Arkitekter hoppa över denna kunskap och gena genom digital teknik kan inte på nått sätt gynna uttrycket, enbart skapa en helt ointressant utsmyckning med postmodernistiska förtecken 20 år för sent. När de tar hjälp av konstnärer att utveckla denna ornamentik kanske det kan hända något. Men där är vi inte ser det ut som. DIY betyder dessvärre ofta att de utan kunskap gör saker de kanske inte borde.  


"Super Deco is fully in line with the growing do-it-yourself movement (the maker movement), where 3D-printers and DIY forums are gaining ground and challenge the industry. Now anyone can create, share and produce forms and objects."

http://www.monsenarkitekter.se/superdeco/

När man skalar ner Landstingets verksamhet och går ner till kärnan handlar det om människan. Verksamhetsområdet inbegriper allt från vård och omvårdnad, kommunikation, kultur och naturvård. I dag är det en omöjlighet att inte tala om mångfald i dessa verksamheter. Att Jernhuset låter arkitekterna genomföra detta projekt kan inte vara annat än ett hån mot de som inte kan identifiera sig med en idealiserad och heteronormativ värld som dessa reliefer faktiskt framställer. Här finns ingen plats för de som inte är vita, muskulösa och kraftfulla. Jag tänker på 1930-talet.