fredag 15 mars 2013

Gannevikstipendiaterna

Per Gannevik skänker 60 miljoner kronor till staten att ge stipendier till konstnärer. Förutom denna gåva får även Operan en slant om 5 miljoner samt DI även de 5 miljoner kronor. Allt väl genomtänkt och generöst. Samtidigt skänker han en fantastisk konstsamling med tidig svensk modernism till Jönköpings läns konstförening som deponerar samlingen på Jönköpings läns museum. De 60 miljonerna förvaltas av kammarkollegiet via en stiftelse som styrs av Konstnärsnämnden. Konstnärsnämndens styrelse i sin tur tillsätts av kulturdepartementet. Jag har tidigare skrivit om denna tillsättning och den nya styrelsen och vi får hålla tummarna att de har förstånd att utnämna stipendiater som motsvarar priset. Årets bildkonststipendiat var gårdagens bloggbubblare Annika von Hausswolff. Verkligen den mest värdiga konstnären till priset. 

Övriga pristagare var scenografen Sören Brunes, tonsättaren Anders Hillborg, filmaren Lukas Moodyson och koreografen Cristina Caprioli. 
Konstnärsnämnden f.d. ordförande Ingrid Elam var lysande i sina presentationer. Men var var Konstnärsnämndens nya ordförande? Det hade kanske varit en självklarhet att Gunilla Kindstrand fick möjlighet att orda lite om framtiden för stipendiet i stället för att bjuda in kulturdepartementets statssekreterare Joakim Stymne. Han gjorde verkligen ingen glad. Glad var däremot Annika. Undrar hur det skall gå för styrelsen i framtiden att vaska fram en sån stipendiat. 

 
Annika von Hausswolff tar sig för pannan märkbart rörd.
Per Ganneviks änka gratulerar pristagarna.

tisdag 12 mars 2013

Gannevikstipendiet

Konstnärsnämnden får en jättedonation. I testamentet valde Per Gannevik tre mottagare för sina donationer inom kulturområdet. Stockholms dramatiska högskola (StDH) fick 5 mkr, Kungliga Operan fick 5 mkr och Konstnärsnämnden fick huvuddelen av hans kvarlåtenskap, cirka 60 mkr. Konstnärsnämndens donation gavs enligt testamentsvillkoren för att skapa en stipendiestiftelse i hans namn. Stiftelsen kommer att fördela stipendier till verksamma konstnärer inom följande konstområden: bild och form, musik, teater, dans och film.

Konstnärsnämndens chef Ann Larsson kommenterar:
- Donationen av Per Gannevik – både dess omfattning och ändamål - visar att han var ytterst medveten om att konst skapas av konstnärer och under vilka villkor detta sker. Vill man stödja kulturen måste man satsa precis här. Här möts den strategiska finansmannens och den öppna konstälskarens intelligens. Hans donation är en fantastisk gåva som kommer att stärka flera av landets mest betydelsefulla konstnärskap. 

Per Gannevik var en generös konstnärsvän. Tyvärr växte Gannevik upp i en värld som präglades av en relativt enkel syn på hur samhället ordnade sig. Och konsten i Pers värld bestod fortfarande av mästerverk där man med självklar och skolad kännarmin kunde avgöra vad kvalitet bestod i. På fredag får vi veta vem som Konstnärsnämnden utsett till årets vinnare. Och visst är det ett pris för lång och trogen tjänst och inte ett stipendium, eller flera stipendier till konstnärer som verkligen behöver stipendium. Oddsen för att det är en ensamstående mamma från Bredäng (T.ex. Katti Brandelius) eller en målare bördig från Iran (Kanske Abbas Mokhtar) är som alla förstår väldigt liten. Förhandstipsen är i dag tisdag; Mamma Andersson, Eva Löfdahl, Lars-Erik Falk, Lars Kleen... listan blir dessvärre inte så lång. To be continued, som det heter.

ps. Håller tummarna för Katti Brandelius. ds. 

Uppdatering onsdag den 13/3. I dag tippades Cecilia Edefalk att vara högoddsare till priset. Men även Ylva Ogland skulle kunna vara en joker till detta jippo. En annan frågeställning som kom upp är om inte Per Gannevik missförstod skillnaden mellan Bildkonstnärsfonden och Konstnärsnämnden. I Konstnärsnämnden sitter endast en konstnärer, eller om man vill vara generös två konstnärer. Urvalet sker inte i Bildkonstnärsfonden. Vem gör urvalet... och vilka kriterier? Ja, det är ju upp till stiftaren och stiftelsen att göra dessa mogna överväganden. 
Men vi håller tummarna för att det blir en man som får stipendiet.  

Uppdatering torsdag 14/3. I dag tippar jag Klara Liden som etta och i andra hand målaren Jarl Ingvarsson. Vad som talar emot Klara är att det är för udda, men ändå clearat av Moderna. Men Klara skulle skänka progressivitet och stor konstnärlig cred åt Konstnärsnämnden. Det kan den nya styrelsen behöva. Annika von Hausswolff är dagens bubblare. 
TE tippar Nathalie Djurberg som etta och Eva Löfdahl i andra hand. 

(Det blir lite raljerande detta. Men det är inte min mening.)  

PARIS - MARCHÉ DU MONDE


Kriget har medfört en omvälvning av alla ekonomiska förhållanden. Säljare och köpare se sig nödsakade att övergiva sina gamla metoder och utföra sina handelsföretag på ett mera rationellt sätt och i större skala för att spara tid, besvär och utgifter.
För att uppnå detta mål är det nödvändigt att:
1.     Förminska tidsutdräkten för kommunikationerna.
2.     Underlätta förbindelserna mellan Säljare og Köpare.
Detta nödvändiggör en verklig revolution inom nuvarande handelsförhållanden och kan endast uppnås genom användandet av grundprinciperna för ekonomi och handelsvetenskap.